ژکور به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • (قدیمی) خسیس
  • فونتیک فارسی

    zhakoor
  • صفت
    stingy, mean, close-fisted
  • عامیانه tightwad

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)