کاراکاس به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • شهر
  • Caracas
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کاراکاس

پیشنهاد و بهبود معانی