کارد کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • نساجی
  • card
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کارد کردن

پیشنهاد و بهبود معانی