کارمندان عالیرتبه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه brass
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کارمندان عالیرتبه

پیشنهاد و بهبود معانی