کار کردن به جای دیگری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه spell
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کار کردن به جای دیگری

پیشنهاد و بهبود معانی