کام و زبانه کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • نجاری
  • dovetail
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کام و زبانه کردن

پیشنهاد و بهبود معانی