کاهو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • گیاهی خوراکی با برگ‌های پهن و سبز
 • فونتیک فارسی

  kaahoo
 • اسم
  گیاه‌شناسی lettuce
  • - سه عدد کاهو و دو تا کلم

  • - three heads of lettuce and two heads of cabbage
  • - چندین گونه کاهو

  • - several types of lettuce
  • - مغز کاهو

  • - the heart of a lettuce
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی