کسل کننده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • خسته‌کننده
 • فونتیک فارسی

  keselkonande
 • صفت
  tedious, boring, humdrum, wearisome, arid, uninteresting, uninspired, prosaic, unexciting, dull, toneless, slow, vapid, unimaginative, tame, unreadable, workaday, plodding, pedestrian, dreary, tiresome, drab, insipid, characterless, flat
  • - جلسه‌ای طولانی و کسل‌کننده

  • - a long and tedious meeting
  • - کتاب جالب شروع شد اما خیلی زود کسل‌کننده شد.

  • - The book started off interesting but quickly became boring.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کسل کننده

پیشنهاد و بهبود معانی