کشیدن به دادگاه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • حقوق indict
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کشیدن به دادگاه

پیشنهاد و بهبود معانی