کف دوختن دوباره به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کفاشی
  • resole
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کف دوختن دوباره

پیشنهاد و بهبود معانی