کماس به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kamaas
  • jug
  • عامیانه smidgin
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کماس

پیشنهاد و بهبود معانی