کمینه گرایی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • موسیقی و رقص و هنر
  • minimalism
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کمینه گرایی

پیشنهاد و بهبود معانی