کم نمایی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • understatement
  • litotes
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کم نمایی

پیشنهاد و بهبود معانی