کناره بند به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کالبد شناسی
  • pleura
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کناره بند

پیشنهاد و بهبود معانی