کنار گذاشتن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • to lay aside, to abandon, bespeak, destine, discard
  • حقوق quash
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی