کنال به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • کالبدشناسی canal
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کنال

پیشنهاد و بهبود معانی