کنشی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • functional
  • hands-on
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کنشی

پیشنهاد و بهبود معانی