کور رنگ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • پزشکی colorblind
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کور رنگ

پیشنهاد و بهبود معانی