کوچ کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • مهاجرت کردن
 • فونتیک فارسی

  kooch kardan
 • فعل لازم
  to migrate, to set off, to move, to transfer, to emigrate, to resettle, to immigrate
  • - بعضی از مردم انتخاب می‌کنند که به کشور دیگری کوچ کنند.

  • - Some people choose to migrate to another country.
  • - هزاران پرنده هر زمستان به اقلیم‌های گرم‌تر کوچ می‌کنند.

  • - Every winter, thousands of birds migrate to warmer climates.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کوچ کردن

پیشنهاد و بهبود معانی