کژپنداری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • روان‌پزشکی paranoia
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کژپنداری

پیشنهاد و بهبود معانی