کیاگن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kayaagen
  • counter, cross, disagreeable, heretic, opponent, repugnant
  • عقیده و غیره
  • enemy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کیاگن

پیشنهاد و بهبود معانی