یادداری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • memory, recollection, remembrance

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)