A Close Call (or Shave Or Thing)

آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

  • idiom
    (عامیانه) نزدیک به خطر یا احتمال وقوع
    • - It was a close call; the car only just missed me.
    • - به خیر گذشت؛ ماشین درست از پهلویم رد شد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت a close call (or shave or thing)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «a close call (or shave or thing)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/a close call (or shave or thing)

لغات نزدیک a close call (or shave or thing)

پیشنهاد بهبود معانی