فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Alula

آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

همچنین می‌توان از bastard wing به‌ جای alula استفاده کرد.

معنی

  • noun plural
    (پرنده‌شناسی) بالچه، بال کاذب (بخش انتهایی بال پرنده که دارای دو یا چند شاهپر است)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد alula

  1. noun Scalelike structure between the base of the wing and the halter of a two-winged fly
    Synonyms: calypter
  2. noun Tuft of small stiff feathers on the first digit of a bird's wing
    Synonyms: bastard-wing, spurious wing

ارجاع به لغت alula

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «alula» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/alula

لغات نزدیک alula

پیشنهاد بهبود معانی