Baud

American: ˈbɒd British: bɔːd
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

  • noun
    علامت در ثانیه
    • - baud rate
    • - سرعت باود
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد baud

  1. noun (computer science) a data transmission rate (bits/second) for modems
    Synonyms: baud rate

ارجاع به لغت baud

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «baud» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/baud

لغات نزدیک baud

پیشنهاد بهبود معانی