Bow Out (or In)

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • phrasal verb
    با تعظیم به بیرون (و درون) راهنمایی کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت bow out (or in)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «bow out (or in)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/bow out (or in)

لغات نزدیک bow out (or in)

پیشنهاد بهبود معانی