با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Donate

ˈdoʊneɪt dəʊˈneɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  donated
 • شکل سوم:

  donated
 • سوم شخص مفرد:

  donates
 • وجه وصفی حال:

  donating
 • verb - transitive
  بخشیدن، هدیه دادن، اهدا کردن
  • - We need more people to donate blood.
  • - برای اهدای خون به افراد بیشتری نیاز داریم.
  • - He donated his books to a local library.
  • - او کتاب‌های خود را به کتابخانه‌ی محل اهدا کرد.
  • - to donate money
  • - پول اهدا کردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد donate

 1. verb make a gift of
  Synonyms: accord, ante up, award, bequeath, bestow, chip in, confer, contribute, devote, dole out, do one’s part, feed the kitty, get in the act, get it up, give, give away, grant, hand out, lay on, pass the hat, present, provide, subscribe, sweeten the pot
  Antonyms: keep, renege

ارجاع به لغت donate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «donate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/donate

لغات نزدیک donate

پیشنهاد و بهبود معانی