فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fall Over (or Down)

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • phrasal verb
    فروافتادن، (ناگهان) افتادن، نقش برزمین شدن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت fall over (or down)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fall over (or down)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fall over (or down)

لغات نزدیک fall over (or down)

پیشنهاد بهبود معانی