فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Frontward

American: ˈfrʌntwərd British: ˈfrʌntwəd
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adverb
    به‌طرف جلو، جلوی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد frontward

  1. adverb At or to or toward the front; ; ; ; (`forrad' and `forrard' are dialectal variations)
    Synonyms: forward, forwards, frontwards, forrad, forrard

ارجاع به لغت frontward

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «frontward» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/frontward

لغات نزدیک frontward

پیشنهاد بهبود معانی