Get (or Keep) The Ball Rolling

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    (امریکا - عامیانه) شروع به کار یا فعالیت کردن، ادامه دادن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت get (or keep) the ball rolling

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «get (or keep) the ball rolling» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/get (or keep) the ball rolling

لغات نزدیک get (or keep) the ball rolling

پیشنهاد بهبود معانی