فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Take A Dive

teɪk ə daɪv teɪk ə daɪv
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • idiom
  انگلیسی آمریکایی عامیانه عمداً باختن، تظاهر به باختن
  • - I can't believe he would take a dive just to win some money.
  • - من نمی‌توانم باور کنم که او فقط برای بدست آوردن مقداری پول عمداً ببازد.
  • - The fighter decided to take a dive in the final round of the bout.
  • - مبارز تصمیم گرفت در دور پایانی مسابقه عمداً ببازد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت take a dive

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «take a dive» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/take-a-dive

لغات نزدیک take a dive

پیشنهاد بهبود معانی