To Gain The Upper Hand

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    چیره شدن، مستولی شدن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک to gain the upper hand

پیشنهاد و بهبود معانی