With All One's Heart

آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • idiom
    1- از ته دل، قلباً
  • idiom
    2- با کمال میل
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت with all one's heart

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «with all one's heart» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/with-all-ones-heart

لغات نزدیک with all one's heart

پیشنهاد بهبود معانی