ثنویت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    sanaviy[y]at
  • dualism
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ثنویت

پیشنهاد و بهبود معانی