ثواب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • پاداش کار پسندیده
 • فونتیک فارسی

  savaab
 • اسم
  spiritual reward, God's blessing
  • - ثواب حقیقی ما

  • - our true spiritual reward
  • - ثواب پرهیزکاری

  • - reward for virtue
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ثواب

لغات نزدیک ثواب

پیشنهاد و بهبود معانی