ثور به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • اردیبهشت
 • فونتیک فارسی

  sõr
 • اسم
  Taurus
  • - متولدین 20 آوریل تا 20 مه درواقع متولد ثور هستند.

  • - Anyone born between April 20 and May 20 is a Taurus.
  • - ثور یک نماد مقرر است.

  • - Taurus is a fixed sign.
 • گاو نر
 • فونتیک فارسی

  sõr
 • اسم
  ox, bull
  • - یک ثور به او حمله کرد و شاخ زد.

  • - He was attacked and gored by a bull.
  • - ثور خشمگین نعره کشید.

  • - The bull bellowed with rage.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ثور

پیشنهاد و بهبود معانی