شگفت آمیز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • surprising, wonderful

مترادف و متضاد شگفت آمیز