شگفت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    shegeft
  • wonder, astonishment

مترادف و متضاد شگفت