صائم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    saa'em
  • fasting, who has observed the fast
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صائم

پیشنهاد و بهبود معانی