صائب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    saa'eb
  • right, correct
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صائب

لغات نزدیک صائب

پیشنهاد و بهبود معانی