صاحب امضائ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • signatory
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صاحب امضائ

پیشنهاد و بهبود معانی