صاحب بار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • barkeeper
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صاحب بار

پیشنهاد و بهبود معانی