صاحبخانه بی مروت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه slumlord
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صاحبخانه بی مروت

پیشنهاد و بهبود معانی