صادر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    saader
  • issued, exported, outgoing
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی