صلاح اندیشانه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • advisory
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صلاح اندیشانه

پیشنهاد و بهبود معانی