صلاحدید به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    salaahdid
  • discretion, expediency
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صلاحدید

لغات نزدیک صلاحدید

پیشنهاد و بهبود معانی