صنیع به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    sani'
  • trained, skilful
  • work, deed
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صنیع

پیشنهاد و بهبود معانی