صواب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    savaab
  • right action, pious act, right, correct
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صواب

لغات نزدیک صواب

پیشنهاد و بهبود معانی