صحیح به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    sahih
  • true, correct, right, proper, authentic, sound, intergral
  • دستور زبان grammatical
  • round
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صحیح

لغات نزدیک صحیح

پیشنهاد و بهبود معانی