ضربه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    zarbe
  • stroke, blow, shock
  • عامیانه - قدیمی
  • biff
  • عامیانه bat, paste, sock
  • kick

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ضربه